Порески систем је комплексан у свим земљама, али је за све грађане корисно да познају основе. У зависности од земље из које долазите неке од ових категорија ће бити веома сличне, неке вероватно исте, али може се десити да има пореских обавеза које су доста другачије. Често је за разумевање само потребно да схватите о којој врсти пореза се ради, па се онда делови слагалице сами уклопе у једну јаснију слику.

На дневном нивоу, приликом куповине роба и услуга, сусрећете се са ПДВ-ом, порезом на додату вредност (енгл. VAT – Value Added Tax). Малопродајне цене у маркетима, продавницама и шопинг центрима у себи имају урачунат ПДВ, а рачун који добијете након куповине јасно ће назначити који је износ ПДВ-а плаћен у оквиру износа који сте потрошили. Највећи број ствари и услуга опорезовано је са ПДВ стопом од 20%, док је за храну, лекове, превоз путника примера ради стопа ПДВ-а 10%.

Приходи (доходак) које остварујете као физичко лице или профит који остварујете као правно лице опорезују се порезом на доходак (енгл. Income Tax). За компаније тај порез износи 15% на профите који се опорезују и плаћају на месечном нивоу. По сличном принципу и порез на плате запослених се обрачунава месечно, од стране послодавца у износу од 10%. Уколико имате примања на годишњем нивоу која превазилазе троструку просечну годишњу зараду у Србији плаћате и порез на екстра доходак (такође по стопи од 10%).

Уколико планирате да постанете власник стана или куће (непокретности) у Србији, сусрешћете се са неколико пореских термина. Приликом куповине стана, постоји обавеза плаћања пореза на пренос апсолутних права или ПДВ-а, као пореза на додату вредност. Ако стан купујете од инвеститора који је изградио нову зграду или објекат, постоји обавеза плаћања ПДВ-а у износу од 10%. Уколико купујете стан од некога ко је био већ власник непокретности, онда сте дужни да платите порез на пренос апсолутних права. Такође, правило је да се ПДВ и порез на пренос апсолутних права (који се плаћа када стан купујете од физичког или правног лица који није инвеститор) међусобно искључују, па један купац никада неће доћи у ситуацију да плати оба пореза. Ослобођење од пореза на пренос, односно повраћај ПДВ-а (до одређеног износа) је омогућен српским држављанима са пребивалиштем у Србији који постају власници своје прве непокретности.

Услови које купац треба да оствари су:

  • да је пунолетни држављанин РС, са пребивалиштем на територији Републике Србије;
  • да од 1. јула 2006. године до дана овере уговора о купопродаји на основу кога стиче први стан, није имао у својини, односно сусвојини стан на територији Републике Србије.

Након што постанете власник непокретности, ствара се још једна обавеза, а то је порез на имовину (енгл. Property Tax) који се обрачунава као годишњи порез за власнике станова, али се плаћање врши четири пута годишње у ратама (у фебруару, мају, августу и новембру сваке године).

На крају, уколико сте у Србији наследили имовину или је добили на поклон, платићете порез чији износ зависи од вредности имовине и од тога у каквом сте сродству са особом од које примате поклон или наслеђе. Ако сте имовину добили на поклон или наследили од родитеља или супружника ослобођени сте плаћања пореза, а ако сте наследили од других сродника или особа са којима нисте у сродству порез износи од 1.5% до 2.5% тржишне вредности имовине.