До скора, поступак признавања диплома (стари назив процеса – нострификација) био је у неку руку препрека повратку наших високообразованих људи. Како би се олакшао повратак у Србију, у претходних неколико година доста је урађено на унапређењу и убрзавању процедура како би Вам на располагању данас био електронски сервис за признавање високошколских диплома. Ефикаснији, онлине и доступан са било које тачке у свету, сервис признавања (нострификација) је у надлежности Агенције за квалификације. Међутим, пре него што отпочнете процедуру битно је да одредите за коју сврху признајете диплому. Ово је наравно блиско увезано са Вашим плановима након повратка у Србију и ту се у смислу процедуре могу одвојити два основа пута:

Признавање ради запослења

Уколико Вам је неопходан признат степен стручне спреме ради започињања посла у Србији, признавање диплома ради запослења у надлежности је Агенције за квалификације. Преко њиховог сајта подносите захтев преко електронске платформе. Поступак се доста убрзао и у просеку се завршава за 8 дана за велики број светских факултета, а све друге детаље о процедури, потребној документацији и износу такси можете пронаћи на сајту Агенције.

Признавање ради наставка образовања

Уколико сте се вратили у Србију са високошколском дипломом из иностранства и желите да наставите школовање у Србији, обратите се универзитету и факултету на који желите да се упишете како бисте добили додатне информације у вези са признавањем Ваше дипломе. Признавање квалификација се у овој ситуацији решава директно са универзитетом односно изабраним факултетом, али Вам препоручујемо да са надлежним секретаријатом или управом за последипломске студије конкретне високошколске институције унапред ступите у контакт и распитате се о детаљима.

Уколико Вам је потребно признавање дипломе основног и средњег образовања, обратите се Агенцији за квалификације. Више информација можете пронаћи на линковима намењеним признавању диплома основног и средњег образовања, док захтев можете поднети Агенцији лично или поштом.