Prikupljanje neophodne dokumentacije

Продужење привременог боравка

Prikupljanje neophodne dokumentacije

Приликом подношења захтева за продужење привременог боравка, неопходно је приложити неке од следећих докумената: уговор о раду, уговор о делу или други уговор којим се доказује радно ангажовање страног држављанина у Републици Србији у складу са прописима о раду, извод о регистрацији правног лица у Републици Србији у периоду важења претходно важећег привременог боравка, чији је страни држављанин један од оснивача, уверење о стицању непокретности на територији Републике Србије, потврду о примањима у иностранству, односно уверење о коришћењу права на пензију остварену у иностранству.