Osoba popunjava formular hemijskom olovkom, vide joj se samo šake, sa strane su naočare za vid

01. еЗаказивање - лична карта и/или пасош

Заказивање термина за личну карту, путну исправу (пасош) или заједно за личну карту и путну исправу.

Подносилац захтева мора бити пунолетно физичко лице и држављанин Републике Србије.

Термин можете заказати за себе и уз свој термин заказати и за чланове уже породице (максимално за 4 члана). Уколико желите да закажете темин за малолетно дете, потребно је да електронски образац који попуњавате (термин који заказујете) гласи на Ваше име.

Најранији датум за заказивање термина је 1 дан од дана подношења захтева. Најкаснији датум за заказивање термина је 60 дана од дана поношења захтева.

Комплетан попис полицијских станица у којима можете заказати термин електронским путем можете погледати на овом линку.

02. Уверење о пребивалишту (за територију Града Београда)

Овом услугом, електрноским путем, могуће је добити искључиво уверење о пребивалишту за последњу адресу пребивалишта и то искључиво за територију града Београда.

Овим сервисом су обухваћени случајеви (сврха издавања уверења: Упис у матичну књигу рођених и

Доказ предшколској установи) који су ослобођени плаћања Републичке административне таксе.

За све остале случајеве потребно је лично предати захтев у Полицијској управи за град Београд, улица Љермонтова 12а.

03. Замена старе возачке дозволе за нову

Електронска услуга „Замена старе возачке дозволе за нову (картичну)“ намењена је грађанима који нису заменили стару возачку дозволу. Ова услуга треба да омогући да грађани не долазе два пута у полицијску станицу да би извршили замену возачке дозволе, већ да путем Интернета, а преко Портала еУправа, електронски поднесу захтев и да истим путем у свако доба виде у ком је статусу њихов захтев.

Услов да би грађанин могао да користи ову услугу је да поседује нову биометријску личну карту са чипом из два разлога. Први разлог је тај што само на тај начин грађанин може да се на безбедан начин аутентификује (представи) информационом систему Министарства унутрашњих послова (МУП).

04. Матична књига рођених

Матична књига рођених – Град Ваљево

Матична књига рођених – Град Сремска Митровица

Матична књига рођених – Град Лозница

05. Подсетник о истеку рока личних исправа

Електронска услуга „Обавештење о предстојећем истицању рока важења идентификационих докумената“ намењена је обавештавању грађана, која би у назначено време пре истека важности документа (које корисник сам дефинише) уредно подсећала на ту чињеницу једним или више изабраних канала нотификације (електронска пошта, СМС порука).

За сваки од докумената који се нађе у листи, а за који желите да добијете обавештење о истеку важности, обавезан је унос времена (број дана) колико унапред желите да будете обавештени (максимално 30 дана унапред).

06. Квалификовани електронски сертификат

Заказивање термина за издавање квалификованог сертификата за електронски потпис.

Квалификовани електронски сертификат је електронски сертификат који је издат од стране Сертификационог тела за издавање квалификованих електронских сертификата (у овом случају МУП Републике Србије) који садржи податке предвиђене законом.

Сертификационо тело МУП РС квалификоване сертификате за електронски потпис издаје искључиво грађанима Републике Србије и то само на личној карти са чипом.

Комплетан попис полицијских станица у којима можете заказати термин електронским путем можете погледати на овом линку.

Корисничка подршка Сертификационог тела МУП

Број телефона Корисничког сервиса за пружање техничке подршке грађанима у коришћењу сертификата за електронски потпис на личној карти са чипом: 011/3620-850

Цена позива утврђена је општим актима оператера фиксних и мобилних мрежа.

Радно време Корисничког сервиса: радним данима од 08:00 до 20:00, суботом од 08:00 до 14:00.

 

07. Захтев за издавање уверења о (не)кажњавању

Потврда да лице није кажњавано – Овде можете поднети електронским путем захтев како бисте добили уверење о (не)кажњавању.

Услуга је намењена пунолетним држављанима Републике Србије.

 

У зависности да ли Вам је потребно уверење за остваривање права у земљи или иностранству у самом захтеву одаберите жељену опцију.

Уверење се преузима лично у Полицијској управи (не у полицијској станици) по месту пребивалишта. Уколико сте спречени да уверење преузмете лично, можете овластити лице код нотара.

08. Замена исправа о оружју/предаја оружја

Услуга је намењена власницима оружја који нису извршили своју законску обавезу и поднели захтев за замену старих, папирних исправа о оружју.

Захтев за издавање нових исправа можете погледати на овом линку.