01. Који факултети постоје у Србији и како да знам који су акредитовани?

Списак свих акредитованих факултета и универзитета у Србији можете пронаћи на веб презентацији базе образовних могућности.

Акредитацију додељује Национално акредитационо тело (НАТ) посебно за сваки факултет и посебно за сваки програм тог факултета. Статус акредитације можете да проверите на веб презентацији Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (НАТ).

02. Како је рангиран мој факултет у свету?

Постоји велики број различитих међународних листа за рангирање универзитета. Факултети у већини земаља не наступају одвојено, већ као део свог универзитета те је стога распрострањен термин ”рангирање универзитета”. Неке од најпознатијих листа за рангирање су „Шангајска листа“) и „QС листа“.

03. Како могу да променим факултет?

Промена факултета није могућа у сваком тренутку и под било којим условима. Први корак који треба да предузмете је да се испишете са факултета на који сте већ уписани, односно да окончате статус студента на претходном факултету. Такође, потребно је да из архиве факултета преузмете оригинална документа која сте предали на упису – на пример, сведочанства из средње школе, која су вам потребна за упис на други факултет.

Како би вам на новом факултету признали положене испите, факултету са кога се исписујете затражите да вам изда уверење о положеним испитима. Важно је да знате да се може пренети само положен и оцењен предмет, не и предиспитне обавезе, колоквијуми и томе слично. Полагање разлике у испитима одвија се према упутствима која добијате од новог факултета, након што прођете кроз кратак процес верификације и признавања положених испита.

Није могуће пребацити се на други факултет уколико се драстично разликује од првог, односно уколико нема испита који би се могли признати. Ако је нови факултет у другој научној области (нпр. социологија и медицина), пријемни испит ће се значајно разликовати тако да ћете у овом случају морати поново да полажете пријемни испит.

Такође, није могуће пребацити се струковних студија на академске – у том случају ћете морати да полажете пријемни испит.

04. Шта је су то кратки програми студија и како могу да их упишем?

Кратки програми студија су осмишљени као програми који трају између 3 и 18 месеци, спроводе се на високошколским установама које прописују услове уписа за сваки кратки програм. Кратки програм не мора да буде повезан са другим нивоима студија.

05. Како да се пријавим за студентски дом?

Конкурс за смештај и исхрану у студентском дому објављује се на веб презентацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру секције Актуелно, крајем маја месеца сваке године. Конкурсом су обухваћени услови пријема, потребна документа, рокови за пријављивање, критеријуми за утврђивање редоследа кандидата и поступак спровођења конкурса.

06. Шта је Центар за развој каријере?

Центар за развој каријере постоји готово на свим Универзитетима у Србији и његова кључна улога је да помаже студентима у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању, да им помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, као и да припреми студенте за успешан прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

07. Коме су намењене студентске стипендије и како да се пријавим?

Студентске стипендије су намењене студентима од друге године студија чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и чији је просек током студирања најмање 9,00.

Пријаву за студентску стипендију са потребном конкурсном документацијом предајете високошколској установи на коју сте уписани. Списак потребне документације налази се на веб презентацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру секције Актуелно. Рок за пријављивање је од 01. до 31. октобра.

08. Како да се пријавим за стипендију за изузетно надарене студенте и коме су оне намењене?

Право на стипендију за изузетно надарене студенте има студент академских студија, почев од треће године,односно са остварених 120 ЕСП бодова, који током студирања оствари просечну оцену најмање 9,00 и који је у континуитету уписивао године студирања на терет буџета Републике Србије.

Образац пријаве на Конкурс, као и информације о неопходној документацији, могу се пронаћи на веб презентацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а пријаве се подносе од 1. октобра. до 31. октобра.

09. Како да добијем диплому о завршеном факултету?

Факултети након дипломирања издају уверење о завршеним студијама. Диплому коју издаје универзитет је потписао ректор, тако да се она периодично (једном или два пута годишње) уручује свим дипломцима који су у претходној години дипломирали. Након тога, диплома се преузима лично у студентској служби факултета.

10. Како да се пријавим за студентски кредит и коме је он намењен?

Студентски кредит намењен је свим студентима основних академских и основних струковних студија, од прве године студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

Услови конкурса, критеријуми за утврђивање редоследа, рокови и право на ослобађање од обавезе враћања студентског кредите, објављује се на веб презентацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за пријављивање је од 1 до 31. октобра.

11. Које врсте студентских стипендија постоје?

Студентске стипендије које се финансирају из буџета Републике Србије објављују се на веб презентацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру секције Актуелно.

12. Које услове треба да испуним да бих се уписао на факултет?

Потребно је да имате завршену четворогодишњу средњу школу, а поједини факултети могу да поставе и специфичне додатне услове – на пример, могу да захтевају да имате завршен одређени тип средње школе, да поседујете посебне здравствене способности, и слично). О условима за упис одређеног факултета информишите се на веб презентацији факултета који желите да упишете.

13. Која је документација потребна за упис на факултет?

У већини случајева први предуслов за упис на факултет је положен пријемни испит. Разликујемо документа која су потребна за пријаву на пријемни испит и документа која се предају приликом уписа. Сва потребна документа су увек јасно објављена у конкурсу који факултет објављује на својој веб презентацији и могу се разликовати од факултета до факултета.