Prikupljanje neophodne dokumentacije

Радна дозвола

Prikupljanje neophodne dokumentacije

Уз захтев за добијање радне дозволе прилажу се, односно прибављају се докази о испуњености услова, у складу са законом, и то:

 

1) путна исправа странца, односно лична карта уколико поседује
исту;

2) одобрење за стално настањене или привремени боравак
странца;

3) доказ о плаћеној административној такси.
Радна дозвола се издаје на период трајања привременог
боравка и у случају продужења привременог боравка
неопходно је поново поднети захтев за добијање радне дозволе.