Svesni smo toga da se život ne svodi isključivo na posao i porodicu i da je svakome od nas stalo da se društva u kojima živimo transformišu i unapređuju. Takođe, svesni smo i koliko možemo da naučimo od svoje dijaspore. Naša želja je da stvorimo platformu na kojoj bi se ovakva vrsta umrežavanja dešavala na jedan produktivan i efikasan način.

U Srbiji postoje mnoga strukovna udruženja i grupe, kao i izuzetno razvijen civilni sektor, čije se oblasti rada mogu uklapati u neko od vaših polja interesovanja i kroz koja svako od nas može dati svoj doprinos društvenoj transformaciji Srbije, u skladu sa svojom ekspertizom i vremenom koje smo spremni da u to uložimo.

Ideja projekta Tačka povratka je da uspostavi bazu individua, organizacija i institucija koje se na kvalitetan i transparentan način bave pitanjima od društvenog značaja.

Linkovi navedeni dole su ishod mapiranja relevantnih aktera na lokalnom, pokrajinskom i nacionalnom nivou, ova lista nije konačna i vremenom će postajati sve veća i sveobuhvatnija.

Takođe, bitno je napomenuti da ne postoji nikakva formalna povezanost dole navedenih organizacija i institucija sa projektom Tačka povratka, naš cilj je da pružimo informacije koje vam mogu biti od značaja i stojimo vam na raspolaganju za sve eventualne sugestije, predloge, detaljne informacije i asistenciju pri stupanju u kontakt sa određenom organizacijom i njenim radom.

DOPRINESI VREMENOM

Volontiranje – Idealno za mlađe generacije naših ljudi koji su rođeni u dijaspori a želeli bi da dobiju osećaj kako je to živeti u Srbiji. Pored toga što volontiranjem možemo doprineti rešavanju nekog društvenog problema, ono takođe može doprineti našem ličnom i profesionalnom razvoju kroz stvaranje radnih navika, sticanje novih znanja i iskustava.

Postoje različiti načini kako mozete doprineti svojim vremenom.

OCDoskop je inicijativa Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i ima za cilj uspostavljanje jedinstvene baze domaćih i inostranih organizacija aktivnih na teritoriji Srbije. Na ovom portalu možete pronaći kontakte i detaljne informacije o organizacijama prema gradu ili regiji u kojoj su aktivni i njihovom polju delovanja.

  • Program stručne prakse Nacionalne službe za zapošljavanje.
  • Za osobe koje razmišljaju o povratku iz Nemačke može biti zanimljiv program ‘’Returning Experts’’ Centra za internacionalne migracije i razvoj koji je podržan od strane GIZ-a i Nemačke federalne agencije za zapošljavanje.

DOPRINESI ZNANJEM

Programi i projekti usmereni ka osposobljavanju pojedinaca da realizuju svoje ideje se pored klasičnih metoda sve više okreću i mentorskom radu. Mentorstvo možemo posmatrati kao dvosmeran proces, gde mentor i menti stvaraju sigurno okruženje za razmenu ideja, iskustava, kontakata, mišljenja i naravno podršku.

Ukoliko svoj doprinos vidite kroz deljenje znanja sa drugim ljudima, moguće je postati deo različitih mentorskih programa.

Mentorski programi:

Program Kreativno mentorstvo ima za cilj jačanje kapacitete sektora kulture i pruži podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva.

Program Podeli svoje znanje namenjen je ženama i usmeren je na izgradnju međusobne podrške kroz deljenje znanja, iskustava, jačanje solidarnosti, promociju dobrih uzora, umrežavanje i osnaživanje žena.

DOPRINESI NOVCEM

Svesni smo da je sve više nas koji želimo da doprinesemo društvu, ali zbog prirode posla kojim se bavimo možda nismo u mogućnosti da izdvojimo neophodno vreme i energiju. Za ovakve osobe, filantropija je jedan od najefikasnijih načina davanja svog doprinosa. Srbija ima veliku filantropsku tradiciju i sigurni smo da te vrednosti i dalje žive i da naši ljudi vole i žele da pomognu drugima.

Fondacije kojima je moguće donirati:

Fondacija Ana i Vlade Divac sprovodi programe usmerene ka izbeglim i raseljenim licima, u praktičnom rešavanju njihovih životnih i egzistencijalnih problema sa posebnim akcentom na rešavanju njihovih stambenih pitanja.

Fondacija Novak Đoković nastoji da obezbedi održivo predškolsko obrazovanje za svu decu starosti od 3 do 5 godina kroz osnaživanje lokalnih institucija i organizacija.

Dečije selo ima za cilj da deca izlaskom iz njega napustei sistem socijalne zaštite jer su osposobljena za samostalan život.

Blic fondacija je fokusirana na pomoć deci koja žive u teškim uslovima ili imaju zdravstvene probleme kroz izgradnju stambenih prostora i poboljšanje uslova u našim bolnicama.

Fond B92 pomaže brojne društveno odgovorne projekte i sve donacije će biti iskorišćene za njihovu implementaciju.

Srpski filantropski forum je krovna organizacija fondacija i donatora u Srbiji i okuplja kompanije, organizacije i pojedince sa ciljem promocije filantropije kao društvene vrednosti.

Trag fondacija je jedan od lidera u oblasti lokalne filantropije i društvene odgovornosti u Srbiji koja sprovodi aktivnosti usmerene ka održivom razvoju Srbije.

PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER