Циљ Тачке Повратка је да отвoри директан канал комуникације са нашом дијаспором

Контакт Информације

info@tackapovratka.rs

+381 64 400 6313