Cilj Tačke Povratka je da otvori direktan kanal komunikacije sa našom dijasporom

Kontakt Informacije

info@tackapovratka.rs

+381 64 400 6313