TAČKA POVRATKA

Tačka povratka je platforma čija je misija da srpskoj dijaspori pruži informacije o svim načinima stupanja u kontakt sa Srbijom, te mogućnostima za pružanje pomoći kao i cirkulaciji informacija za pojedince koji žele da se vrate u zemlju.

Misija – Naša misija je da umrežavanjem i programima uspostavimo most poverenja između srpskog društva u zemlji i inostranstvu.

Vizija – Naša vizija je otvoreno srpsko društvo zasnovano na razmeni znanja i iskustva.

Ciljevi

Prepoznavanje visoko-kvalifikovanih pojedinaca i organizacija koje okupljaju ovu ciljnu grupu; rad na poboljšanju komunikacije i povezanosti između Srbije i ciljne grupe, sa fokusom na dvosmernu komunikaciju koja podrazumeva razumevanje potreba ciljne grupe i informisanje o prilikama za povratak i/ili saradnju.

Razvijanje mreže lokalnih partnera iz javnog i privatnog sektora; saradnja sa relevantnim lokalnim partnerima koji već imaju svoje programe za saradnju sa ciljnom grupom i/ili za privlačenje ili zadržavanje talenata; pokretanje novih programa i aktivnosti sa lokalnim partnerima na polju njihovog umrežavanja sa ciljnom grupom. Ovaj cilj se takođe odnosi i na umrežavanje između same dijaspore.

Identifikovanje prepreka za povratak i saradnju sa ciljnom grupom; predlaganje rešenja i uticaj na izmenu politika koje se tiču povratka i/ili saradnje sa Srbijom; aktivna saradnja sa javnim i privatnim sektorom na iniciranju podsticajnih mera za povratnike i za jačanje saradnje sa Srbijom.

Podržavanje napora da se Srbija iskoristi kao središte za potencijalna ulaganja dijaspore; pružanje osnovnih informacija o prilikama i povezivanje zainteresovane ciljne grupe sa relevantnim lokalnim partnerima.

Promocija uspešnih primera povratnika i saradnje sa Srbijom (pojedinci/kompanije/organizacije/itd.); promocija uspešnih primera u Srbiji (lokalno i strano stanovništvo) kako bi se pokazali lokalni potencijali.

Osnivači

Tačka Povratka je zamišljena kao udruženje čiji su osnivači Srpski Siti Klub, „Serbian Entrepreneurs“ i Naučno Tehnološki Park Beograd.