O nama

Mi smo tu da budemo podrška povratnicima koji planiraju povratak u zemlju, poslovni poduhvat ili naučnu i stručnu karijeru, da pružimo informacije o svim načinima stupanja u kontakt sa Srbijom, pomognemo u ostvarivanju saradnje sa lokalnim talentima i izvanrednim inicijativama i damo okvir za bolju komunikaciju srpskog društva u zemlji i inostranstvu.

about-hero
about-mission

Misija

Naša misija je da umrežavanjem i programima uspostavimo most poverenja između dijaspore i Srbije.

about-vision

Vizija

Naša vizija je otvoreno srpsko društvo zasnovano na razmeni znanja i iskustva.

Ciljevi

O nama ciljevi
about-info

Mapiranje i informisanje

Prepoznavanje visoko-kvalifikovanih pojedinaca i organizacija koje okupljaju ovu ciljnu grupu; rad na poboljšanju komunikacije i povezanosti između Srbije i visoko-kvalifikovanih pojedinaca, sa fokusom na dvosmernu komunikaciju koja podrazumeva razumevanje njihovih potreba i informisanje o prilikama za povratak i/ili saradnju.

about-link

Umrežavanje

Povezivanje lokalnih partnera iz javnog i privatnog sektora sa dijasporskim inicijativama i pojedincima kroz programe koji su usredsređeni na saradnju i inovacije, uz izgradnju mreže povratnika i članova dijaspore koji stvaraju, istražuju, doprinose društvu u Srbiji.

about-tasks

Propisi i podsticaji

Identifikovanje regulatornih prepreka za povratak i saradnju sa dijasporom i povratnicima radi formulisanja izmena postojećih pozitivnopravnih rešenja i uticaj na izmenu politika koje se tiču povratka i/ili saradnje sa Srbijom uz aktivnu saradnja sa javnim i privatnim sektorom na iniciranju podsticajnih mera za povratnike i za jačanje saradnje sa Srbijom.

about-growth

Ulaganje

Podržavanje napora i inicijativa da se Srbija predstavi kao destinacija za potencijalna ulaganja dijaspore i povratnika kroz pružanje relevantnih informacija o prilikama i povezivanje zainteresovanih pojedinaca i organizacija sa lokalnim partnerima.

about-promotion

Promocija

Promocija uspešnih primera povratnika, dijasporskih organizacija, kompanija i pojedinaca koji su u saradnji sa lokalnim talentima i prilikama uložili u razvoj društva, nauke i privrede u Srbiji.

Osnivači

Tačka povratka je udruženje čiji su osnivači „Serbian Entrepreneurs“ i Naučno tehnološki park Beograd, uz podršku platforme Srbija stvara.

O nama osnivaci
O nama novosti

Novosti i saopštenja

Zvanična saopštenja za javnost i novosti Tačke povratka u hronološkom redosledu: