ТАЧКА ПОВРАТКА

Тачка повратка је платформа чија је мисија да српској дијаспори пружи информације о свим начинима ступања у контакт са Србијом, те могућностима за пружање помоћи као и циркулацији информација за појединце који желе да се врате у земљу.

Мисија – Наша мисија је да умрежавањем и програмима успоставимо мост поверења између српског друштва у земљи и иностранству.

Визија – Наша визија је отворено српско друштво засновано на размени знања и искуства.

Циљеви

Препознавање високо-квалификованих појединаца и организација које окупљају ову циљну групу; рад на побољшању комуникације и повезаности између Србије и циљне групе, са фокусом на двосмерну комуникацију која подразумева разумевање потреба циљне групе и информисање о приликама за повратак и/или сарадњу.

Развијање мреже локалних партнера из јавног и приватног сектора; сарадња са релевантним локалним партнерима који већ имају своје програме за сарадњу са циљном групом и/или за привлачење или задржавање талената; покретање нових програма и активности са локалним партнерима на пољу њиховог умрежавања са циљном групом. Овај циљ се такође односи и на умрежавање између саме дијаспоре.

Идентификовање препрека за повратак и сарадњу са циљном групом; предлагање решења и утицај на измену политика које се тичу повратка и/или сарадње са Србијом; активна сарадња са јавним и приватним сектором на иницирању подстицајних мера за повратнике и за јачање сарадње са Србијом.

Подржавање напора да се Србија искористи као средиште за потенцијална улагања дијаспоре; пружање основних информација о приликама и повезивање заинтересоване циљне групе са релевантним локалним партнерима.

Промоција успешних примера повратника и сарадње са Србијом (појединци/компаније/организације/итд.); промоција успешних примера у Србији (локално и страно становништво) како би се показали локални потенцијали.

Оснивачи

Тачка Повратка је замишљена као удружење чији су оснивачи Српски Сити Клуб, „Serbian Entrepreneurs“ и Научно Технолошки Парк Београд.