Prikupljanje neophodne dokumentacije

Prikupljanje neophodne dokumentacije

Prikupljanje neophodne dokumentacije

 

 

Kako biste uspešno predali zahtev za privremeni boravak u Srbiji na osnovu programa Carta Serbica, potrebno je da prikupite određenu dokumentaciju. Opšta dokumentacija se odnosi na identifikacione isprave i potvrde, kao i na obrazac Zahteva za privremeni boravak, dok se posebna dokumentacija odnosi na isprave kojima se dokazuje srpsko poreklo.

U nastavku pročitajte koji dokumenati će vam biti potrebni za podnesak.

 

 

Opšta dokumentacija

1. Zahtev za privremeni boravak

Zahtev za privremeni boravak se preuzima u policijskoj upravi MUP-a za poslove sa strancima. Lokacije i kontakt podatke možete naći na linku.

2. Važeći pasoš

Odnosi se na važeći pasoš koji posedujete, dokument zemlje čiji ste trenutno državljanin.

3. Dokaz o sredstvima za izdržavanje

Da bi vam bio odobren privremeni boravak u Republici Srbiji, neophodno je da podnesete i dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka u zemlji. Jedan dokaz je dovoljan, a on može biti:

  • Potvrda iz banke u Srbiji sa sredstvima u iznosu minimalne mesečne plate (oko 300e neto), ili
  • Potvrda od penzionog fonda, ili
  • Ugovor o radu ili drugi ugovor o radnom angažmanu, ili
  • Potvrda o primanjima od poslodavca u Srbiji, ili
  • Potvrda o stipendiji, ili
  • Potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, ili
  • Overena potvrda o izdržavanju od strane pravnog ili fizičkog lica, člana istog domaćinstva.

4. Prijava adrese boravišta ili stanovanja u Republici Srbiji

Potrebno je da prijavite boravak na određenoj adresi i priložite dokaz o prijavi boravišta uz podnesak. Više o prijavi boravka možete pronaći na linku.

5. Dokaz o zdravstvenom osiguranju

Za odobrenje privremenog boravka u Republici Srbiji neophodno je dostaviti i dokaz o zdravstvenom osiguranju. Zdravstveno osiguranje je moguće regulisati posredstvom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kod
privatnih osiguravajućih kuća u Srbiji ili ga obezbediti po osnovu potpisanog međunarodnog sporazuma sa državom čije državljanstvo posedujete. Više informacija o međunarodnim sporazumima možete pronaći na sledećem
linku.

6. Dokaz o uplati administrativne takse

Više informacija o administrativnoj taksi za privremeni boravak i načinu plaćanja na linku.

7. Fotografije

Na kraju, u sklopu opšte dokumentacije, neophodno je da dostavite i dve novije fotografije formata 35X45 mm u boji, snimljene anfas.

 

 

Posebna dokumentacija koja se prilaže po osnovu srpskog porekla

1. Domaća javna isprava ili strana javna isprava* kojom se može utvrditi srpsko
poreklo podnosioca zahteva

U obzir dolazi bilo koja domaća ili strana javna isprava iz koje se nedvosmisleno
može utvrditi da se podnosilac zahteva za privremeni boravak ili direktni predak
izjasnio kao pripadnik srpskog naroda. Prilikom podnošenja dokumentacije
neophodno je dokazati direktno srodstvo sa pretkom čije se poreklo dokazuje.

Više informacija o postupku priznavanja strane javne isprave možete pronaći na
sajtu Ministarstva pravde.

 

Ili

2. Krštenica Srpske pravoslavne crkve iz koje se može utvrditi srpsko poreklo
podnosioca zahteva odnosno njegovog pretka

Ukoliko se posredstvom krštenice dokazuje srpsko poreklo, neophodno je
dostaviti dokumentaciju kojom se utvrđuje direktno srodstvo sa osobom čije se
poreklo dokazuje.