Prikupljanje neophodne dokumentacije

Produženje privremenog boravka

Prikupljanje neophodne dokumentacije

Prilikom podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka, neophodno je priložiti neke od sledećih dokumenata: ugovor o radu, ugovor o delu ili drugi ugovor kojim se dokazuje radno angažovanje stranog državljanina u Republici Srbiji u skladu sa propisima o radu, izvod o registraciji pravnog lica u Republici Srbiji u periodu važenja prethodno važećeg privremenog boravka, čiji je strani državljanin jedan od osnivača, uverenje o sticanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, potvrdu o primanjima u inostranstvu, odnosno uverenje o korišćenju prava na penziju ostvarenu u inostranstvu.