Prijava za mentore

Učešćem u programu mentorstva stavljate na raspolaganje svoje vreme kako biste drugim potencijalnim povratnicima pomogli prilikom donošenja odluke da se vrate u Srbiju. Ideja nam je da povezujemo pojedince koji su u sličnim životnim i ličnim okolnostima prošli put povratka i ta svoja iskustva žele da podele sa onima kojima je podrška mentora za povratak najpotrebnija. Svi lični podaci koje podelite sa nama u okviru ovog upitnika koristiće se isključivo za proces selekcije mentora od strane Tačke povratka, i neće biti komunicirane ili dostupne trećim licima. Za sva pitanja možete nam direktno pisati na: info@tackapovratka.rs.

  Molimo Vas unesite ime i prezime: *

  Kontakt Email Adresa: *

  Ukoliko želite možete dodati svoj Linkedin profil:

  Kojoj starosnoj grupi pripadate: *

  Iz koje države ste se vratili u Srbiju: *

  Da li ste boravili i u nekoj drugoj zemlji duže od godinu dana, pre povratka u Srbiju? *

  Ukoliko ste odgovorili potvrdno na prethodno pitanje izaberite u kojoj državi ste boravili:

  U kom mestu u Srbiji boravite nakon povratka:

  Da li ste se u Srbiju vratili sami ili sa partnerom/partnerkom? *


  Polje je obavezno.

  Ukoliko ste se vratili sa maloletnom decom u Srbiju, molimo Vas da precizirate uzrast i broj:

  Nivo stečenog obrazovanja: *

  Ukoliko ste u radnom odnosu ili razvijate poslovanje nakon povratka u Srbiju, molimo Vas precizirajte da li radite u: *


  Polje je obavezno.

  Posebni interesi ili hobiji koje imate:

  Koji broj sati želite da odvojite u narednih godinu dana kao mentor za povratak: *


  Polje je obavezno.

  Koja Vam je bila motivacija za povratak u Srbiju? *

  Da li imate da dodate još nešto što je relevatno za Vaš status kao mentora za povratak?