Osoba popunjava formular hemijskom olovkom, vide joj se samo šake, sa strane su naočare za vid

01. eZakazivanje - lična karta i/ili pasoš

Zakazivanje termina za ličnu kartu, putnu ispravu (pasoš) ili zajedno za ličnu kartu i putnu ispravu.

Podnosilac zahteva mora biti punoletno fizičko lice i državlјanin Republike Srbije.

Termin možete zakazati za sebe i uz svoj termin zakazati i za članove uže porodice (maksimalno za 4 člana). Ukoliko želite da zakažete temin za maloletno dete, potrebno je da elektronski obrazac koji popunjavate (termin koji zakazujete) glasi na Vaše ime.

Najraniji datum za zakazivanje termina je 1 dan od dana podnošenja zahteva. Najkasniji datum za zakazivanje termina je 60 dana od dana ponošenja zahteva.

Kompletan popis policijskih stanica u kojima možete zakazati termin elektronskim putem možete pogledati na ovom linku.

02. Uverenje o prebivalištu (za teritoriju Grada Beograda)

Ovom uslugom, elektrnoskim putem, moguće je dobiti isklјučivo uverenje o prebivalištu za poslednju adresu prebivališta i to isklјučivo za teritoriju grada Beograda.

Ovim servisom su obuhvaćeni slučajevi (svrha izdavanja uverenja: Upis u matičnu knjigu rođenih i

Dokaz predškolskoj ustanovi) koji su oslobođeni plaćanja Republičke administrativne takse.

Za sve ostale slučajeve potrebno je lično predati zahtev u Policijskoj upravi za grad Beograd, ulica Ljermontova 12a.

03. Zamena stare vozačke dozvole za novu

Elektronska usluga „Zamena stare vozačke dozvole za novu (kartičnu)“ namenjena je građanima koji nisu zamenili staru vozačku dozvolu. Ova usluga treba da omogući da građani ne dolaze dva puta u policijsku stanicu da bi izvršili zamenu vozačke dozvole, već da putem Interneta, a preko Portala eUprava, elektronski podnesu zahtev i da istim putem u svako doba vide u kom je statusu njihov zahtev.

Uslov da bi građanin mogao da koristi ovu uslugu je da poseduje novu biometrijsku ličnu kartu sa čipom iz dva razloga. Prvi razlog je taj što samo na taj način građanin može da se na bezbedan način autentifikuje (predstavi) informacionom sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

04. Matična knjiga rođenih

Matična knjiga rođenih – Grad Valјevo

Matična knjiga rođenih – Grad Sremska Mitrovica

Matična knjiga rođenih – Grad Loznica

 

05. Podsetnik o isteku roka ličnih isprava

Elektronska usluga „Obaveštenje o predstojećem isticanju roka važenja identifikacionih dokumenata“ namenjena je obaveštavanju građana, koja bi u naznačeno vreme pre isteka važnosti dokumenta (koje korisnik sam definiše) uredno podsećala na tu činjenicu jednim ili više izabranih kanala notifikacije (elektronska pošta, SMS poruka).

Za svaki od dokumenata koji se nađe u listi, a za koji želite da dobijete obaveštenje o isteku važnosti, obavezan je unos vremena (broj dana) koliko unapred želite da budete obavešteni (maksimalno 30 dana unapred).

06. Kvalifikovani elektronski sertifikat

Zakazivanje termina za izdavanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.

Kvalifikovani elektronski sertifikat je elektronski sertifikat koji je izdat od strane Sertifikacionog tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata (u ovom slučaju MUP Republike Srbije) koji sadrži podatke predviđene zakonom.

Sertifikaciono telo MUP RS kvalifikovane sertifikate za elektronski potpis izdaje isklјučivo građanima Republike Srbije i to samo na ličnoj karti sa čipom.

Kompletan popis policijskih stanica u kojima možete zakazati termin elektronskim putem možete pogledati na ovom linku.

Korisnička podrška Sertifikacionog tela MUP

Broj telefona Korisničkog servisa za pružanje tehničke podrške građanima u korišćenju sertifikata za elektronski potpis na ličnoj karti sa čipom: 011/3620-850

Cena poziva utvrđena je opštim aktima operatera fiksnih i mobilnih mreža.

Radno vreme Korisničkog servisa: radnim danima od 08:00 do 20:00, subotom od 08:00 do 14:00.

07. Zahtev za izdavanje uverenja o (ne)kažnjavanju

Potvrda da lice nije kažnjavano – Ovde možete podneti elektronskim putem zahtev kako biste dobili uverenje o (ne)kažnjavanju.

Usluga je namenjena punoletnim državlјanima Republike Srbije.

U zavisnosti da li Vam je potrebno uverenje za ostvarivanje prava u zemlјi ili inostranstvu u samom zahtevu odaberite želјenu opciju.

Uverenje se preuzima lično u Policijskoj upravi (ne u policijskoj stanici) po mestu prebivališta. Ukoliko ste sprečeni da uverenje preuzmete lično, možete ovlastiti lice kod notara.

08. Zamena isprava o oružju/predaja oružja

Usluga je namenjena vlasnicima oružja koji nisu izvršili svoju zakonsku obavezu i podneli zahtev za zamenu starih, papirnih isprava o oružju.

Zahtev za izdavanje novih isprava možete pogledati na ovom linku.