Treće doba provedite u Srbiji
Stariji bračni par pozira na ulici ispred ulaza, muškarac ima sedu kosu, a žena plavu i oboje se smeju

Planiranje života nakon završetka poslovne karijere dolazi sa nizom izazova. Penzionisati se i odlučiti se na povratak u Srbiju nakon decenija provedenih u dijaspori nije jednostavan izbor ali može biti veoma smislena opcija za veliki broj naših građana.

Kroz razgovore sa povratnicima koji su ovaj put prošli i vratili se u Srbiju nakon odlaska u penziju, shvatili smo da postoji malo digitalnih izvora koji na sistematičan način objedinjuje informacije koje su od značaja za donošenje odluke o povratku.

Upravo zbog toga, vebsajt Tačke povratka osmislili smo kao portal koji na jednom mestu okuplјa odgovore na najčešća pitanja koja su od suštinske važnosti za planiranje trećeg doba u Srbiji.

Uz pomoć sa administrativnim problemima, savetima i preporukama koje se odnose na povratak, želeli smo da počnemo sa izgradnjom platforme koja vama može poslužiti i kao osnov za bolјe povezivanje sa drugim povratnicima, dalјi razvoj hobija i ličnih interesovanja i očuvanje zdravlјa i porodičnog života, a sa cilјem pobolјšanja kvaliteta vremena koje ste odabrali da provedete u Srbiji.

Zdravlјe

Bez obzira na to da li ste penziju stekli u Srbiji ili inostranstvu, u našoj zemlјi možete ostvariti pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a država Srbija je takođe potpisnica međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju sa 29 zemalјa, kojima su uređena pitanja priznavanja radnog staža, zdravstvenog osiguranja, isplate penzija i drugih davanja.

Svaki od ova dva tipa osiguranja ima svoje prednosti i mane, a na vama je da donesete odluku koja najviše odgovara vašim potrebama. Najvažnija razlika između privatnog i državnog zdravstvenog osiguranja je u obaveznosti: privatno osiguranje je dobrovolјno, a državno – obavezno zdravstveno osiguranje. Prava i obaveze u pogledu obaveznog zdravstvenog osiguranja određene su Zakonom o zdravstvenom osiguranju, dok su prava i obaveze kod privatnog zdravstvenog osiguranja određene ugovorom o osiguranju.

study
comeback-card-1

Prednosti dobrovolјnog privatnog zdravstvenog osiguranje na koje ukazuju povratnici:

  • dostupnost usluga: ne postoji ograničenje na jednu zdravstvenu ustanovu, jedan grad, a nekad čak ni na jednu državu,
  • mogućnosti izbora: na vama je da izaberete gde i kada želite da se obavi pregled ili intervencija,
  • standard usluga: u privatnim zdravstvenim ustanovama oprema je modernija i novija, nema višemesečnog čekanja i straha da vas niko neće primiti,
  • redovni sistematski pregledi: dodatna vrednost za opšti zdravstveni bilten.

Sledeće što razdvaja privatno od državnog zdravstvenog osiguranja je mesto pružanja zdravstvene pomoći i lečenja. Naime, osim u državnim zdravstvenim institucijama, pomoć po osnovu dobrovolјnog zdravstvenog osiguranja možete dobiti i u privatnim ordinacijama, domovima zdravlјa i laboratorijama.

Jedna od prednosti obaveznog zdravstvenog osiguranja je to što ono podrazumeva neograničeni mesečni iznos za zdravstvene usluge. Međutim, zbog opremlјenosti državnih zdravstvenih ustanova i prosečno vreme čekanja na pregled, mnogi se odlučuju da ipak odu u privatnu bolnicu ili ambulantu, što podrazumeva i uvećane troškove koji se odvajaju za lečenje.

comeback-2

Aktivan život

Kvalitet usluga i mogućnosti za provođenje slobodnog vremena razlikuje se od države do države. Pre nekoliko decenija, razlike između zapadne Evrope i Balkana bile su značajne ali se situacija u poslednjih nekoliko godina dosta izmenila na bolјe i te razlike svela na minimum.

Iskustva povratnika penzionera govore u prilog tome da Srbija danas ima da ponudi sve što je neophodno za jedan aktivan i zdrav život, a mi smo na osnovu preporuka sastavili listu predloga koja može biti dobra polazna tačka za istraživanje i uživanje u slobodnom vremenu.

comeback-card-2

Razmotrite neke od najzanimlјivijih opcija:

  • Sa brojnim „wellness“ sadržajima i kvalitetnom uslugom, banje u Srbiji važe za veoma tražene destinacije za odmor – više informacija o ovome možete dobiti klikom na sledeći link.
  • Pored banja, možete se opredeliti da svoje odmore provedete na nekoj od naših planina ili u nekom od gradova koji obiluju istorijskim i kulturnim sadržajima.
  • Za sve one koji vole da istražuju prirodu, više od 50 neotkrivenih destinacija se detalјima za smeštaj, planinarenje i šetnje možete pronaći na sajtu Srbija kao inspiracija;
  • Ukoliko imate volјu i želјu za društvenim angažmanom, možete postati član/ica neke od mnogobrojnih udruženja penzionera ili se informisati o pitanjima vezanim za život penzionera u Srbiji kroz portal Penzin.
  • U Srbiji takođe imate mnogobrojne mogućnosti za sticanje novih znanja i veština koje pružaju obrazovne institucije, a koje su prilagođene specifičnim potrebama penzionera.

Ovi izvori predstavlјaju samo deo baze informacija, saveta i preporuka koje planiramo da razvijamo u narednom periodu a prema potrebama povratnika. Zbog toga držimo otvoren poziv da nas kontaktirate lično sa svojim predlozima i sugestijama, ili ukoliko imate bilo kakvih pitanja sa kojima vam Tačka povratka može biti od pomoći.

comeback-3

Prijavi se na naš Newsletter