Kako do izvoda iz matične knjige ili uverenja o državljanstvu? Preko eUprave!

11 дец 2020
Tačka povratka
Komplikovanost postupka
1/10

Procedura za pribavljanje izvoda je jednostavna, može se obaviti digitalnim putem a često je za istu nadležan i sam državni organ pred kojim se vodi postupak.

Potrebno vreme
10 min
Termini
JMBG JMBG je jedinstveni matični broj građana, odnosno identifikacioni broj koji se dodeljuje pri rođenju srpskih državljana. Ima 13 cifara i počinje sa datumom Vašeg rođenja, a sastavni je deo zvaničnih ličnih dokumenata i isprava (lične karte, pasoša, izvoda iz matičnih knjiga itd).

Portal eUprava Republike Srbije predstavlja centralno mesto elektronskih usluga za sve građane, privredu i zaposlene u državnoj upravi, a objavljen je na adresi www.euprava.gov.rs.

Kada se postavlja pitanje neophodne dokumentacije kako biste završili neki administrativni postupak, izvod iz matične knjige ili uverenje o državljanstvu se često nađu na listi.  Matične knjige rođenih, umrlih i venčanih se vode kao povezane celine – i prema vašem JMBG broju i imenu biće omogućeno praćenje svih promena. Međutim, pre nego što započnete sa procedurom pribavljanja izvoda iz matične knjige rođenih ili uverenja o državljanstvu, prvo proverite da li vam je neophodno da sami pribavite takav dokument. Naime, od 2016. godine svi državni organi su u obavezi da međusobno razmenjuju podatke o kojima se vodi službena evidencija. 

U praksi to znači da više niste dužni da na šalteru prilažete bilo koji od ova dva dokumenta ukoliko podnosite zahtev nekom republičkom ili lokalnom organu javne uprave ili javnom preduzeću, već su oni dužni da ga pribave po službenoj dužnosti. Sistem elektronske razmene je zaživeo i građani su oslobođeni obaveze da idu od šaltera do šaltera prikupljajući dokumentaciju i plaćajući takse.

Ukoliko i pored ove novine imate potrebu da pribavite izvod iz matične iz matične knjige, to možete učiniti preko portala eUprave ukoliko je lokalna samouprava na kojoj se nalazi Vaše prebivalište omogućila tu uslugu. Preko portala možete platiti taksu platnim karticama Visa, MasterCard i DinaCard, zahtevati formular na domaćem ili međunarodnom obrascu, a možete izabrati i da Vam dokument bude dostavljen poštom. Međunarodni obrazac je koristan za regulisanje nekog statusnog pitanja u inostranstvu, a koji se može saznati iz izvoda iz matične knjige.

Taksa za izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu se ne naplaćuje ukoliko su Vam isti potrebni za zasnivanje radnog odnosa, ostvarivanje prava iz socijalne, zdravstvene, boračko-invalidske ili zaštite civilnih invalida rada, restituciju i povraćaj poreza na dodatnu vrednost (PDV).

Ukoliko niste u mogućnosti da obavite postupak elektronski, obratite se Vašoj lokalnoj samoupravi, odnosno opštinskoj upravi gde možete dobiti izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu odlaskom kod službenika Vaše lokalne samouprave, bez čekanja.