Poslovni vodič

Prilike za inovacije, startap kulturu i mogućnosti za investiranje u Srbiji su u povoju. Sa tim prilikama dolazi i do otvaranja lokalnog tržišta na jedan novi način – i stvaraju se posebne mogućnosti za povratnike sa vizijom da takve prilike iskoriste i započnu svoj biznis u zemlji iz koje potiču. Kao i povratak, odluka da poslujete iz Srbije nije uvezana samo sa ličnim već i sa nizom privrednih, pravnih i adminstrativnih okolnosti koje mogu izlgledati kao poseban izazov.

poslovni vodic

Od nejasne terminologije, do poreskog sistema koji Vam je potpuno nepoznat, te različitosti u biznis kulturi, postavlja se legitimno pitanje kako započeti poslovanje u Srbiji. Sa povratnicima koji su ovaj put prošli, obeležili smo sporna mesta i pokušali da kroz Poslovni vodič damo bolju sliku poslovnog ekosistema u kojem Vaša ideja treba da se razvije kao biznis poduhvat. Za sve što je ostalo neodgovoreno, pišite nam.