Registrovanje biznisa i regulisanje boravišta

Kao i u većini zemalja, moguće je dobiti privremeni boravak ako ste zaposleni u Srbiji ili ste u braku sa državljaninom ili državljankom. Međutim, dosta stranaca koristi opciju da se registruje kao preduzetnik ili osnuje društvo sa ograničenom odgovornošću i na taj način dobije osnov za produženi boravak u Srbiji. Ljudi koji imaju registrovano poslovanje u jednoj od ove dve forme mogu po tom osnovu regulisati privremeni boravak u Srbiji, bez obzira na lični i porodični status ili zaposlenje. Više o neophodnoj dokumentaciji za regulisanje boravka na ovaj način dostupno je za na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Dodatno, registrovanje poslovanja u inovacionim delatnostima dolazi sa nizom pogodnosti – od poreskih olakšica za isplate zarada osnivača, preko poreskih kredita za investiranje u inovacione startape u Srbiji, do poreskih olakšice za zapošljavanje povratnika – koje su detaljno opisane u Vodiču kroz mere podrške razvoju inovativne privrede. Olakšice nisu vezane za status državljanina Republike Srbije, pa nema nikakvih prepreka za strance da ih koriste pod istim uslovima kao i domaći državljani.