Registrujte se kao preduzetnik

Osnivanje preduzetnika je možda Vaš prvi korak u započinjanju poslovanja u Srbiji. Upravo iz tog razloga, poslednjih godina proces je značajno pojednostavljen i digitalizovan, tako da ceo proces možete obaviti iz udobnosti Vašeg doma. Proceduru za osnivanje možete pokrenuti na sajtu Agencije za privredne registre (APR) na sledećem linku, gde se i nalaze dodatne informacije i korisna video uputstva. Takođe, bitno je znati da je moguće osnovati svoju preduzetničku radnju čak i ukoliko ste strani državljani, pod istim uslovima kao za državljane Republike Srbije.

Kako biste započeli proceduru, potrebno Vam je:

  • Elektronski kvalifikovani sertifikat od MUP-a ili drugih sertifikacionih kuća. Više o elektronskim kvalifikovanim sertifikatima možete pronaći na tekstu eUprave.
  • Visa, MasterCard ili DinaCard platna kartica za plaćanje naknade.

Pre započinjanja procedure bitno je da se odlučite da li ćete kao preduzetnik poslovati u formi osnovne ili dopunske delatnosti, tj. da li ćete biti zaposleni u svojoj firmi ili već radite za drugog poslodavca i koristite preduzetnički startap za dodatne prihode. Konsultujte se sa sa poslovnim savetnikom, profesionalnim računovođom i pravnikom ili Vašim poslodavcem oko dodatnih procedura u zavisnosti od izbora delatnosti.

Pratite postupak osnivanja preduzetnika sa sajta Agencije za privredne registre kako biste uspešno podneli zahtev i platili naknadu. Naknada za osnivanje preduzetnika elektronskim putem je 1.000 dinara, dok proces osnivanja obično ne traje duže od dva radna dana.

Komplikovanost postupka
2/10

Jednostavna i transparentna procedura pred Agencijom za privredne registre koja često bude gotova za manje od 2 radna dana.

Potrebno vreme
2-5 dana
Termini
APR Agencija za privredne registre APR - Agencija za privredne registre je državna agencija koja vodi registre svih privrednih društava, preduzetnika, udruženja, i dr. Ukoliko želite da započnete sopstveni biznis, neophodno je da se prvo registrujete u APR-u.

Osnivanjem dobijate svoj matični broj (MB) i poreski identifikacioni broj (PIB) koji služe za identifikovanje kompanije u opštem prometu u Srbiji i pred poreskom administracijom.

Nakon osnivanja, Vaše obaveze su:

  • Da u roku od 15 dana od dana upisa u registar, tj. od datuma početka obavljanja delatnosti, podnesete Poreskoj upravi, poresku prijavu (PPDG-1R) u elektronskom obliku preko portala ePorezi.
  • Otvorite račun u jednoj od komercijalnih banaka. Većina banaka ima mogućnost podnošenja zahteva elektronskim putem, ali je moguće da ćete prilikom samog otvaranja morati da posetite neku poslovnicu. Procedura otvaranja računa zavisi od banke.

Kada sve završite, spremni ste za započinjanje svog preduzetničkog puta u Srbiji. Srećno!