Prijava prebivališta

11 дец 2020
Tačka povratka
Komplikovanost postupka
2/10

Postupak se može završiti i digitalno, preko portala eUprave a može i lično u lokalnoj policijskoj upravi.

Potrebno vreme
30 min
Termini

Prebivalište

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Prebivalište je adresa na kojoj trajno živite, odnosno mesto gde se nalazi centar Vaših životnih aktivnosti. Važno je da ta adresa bude tačna, jer će Vam sva zvanična dokumentacija stizati poštom na tu adresu. Ukoliko napravite prekršaj ili iz nekog drugog razloga policija utvrdi da Vi ne živite na adresi koja se vodi kao Vaše prebivalište, utvrdiće Vam se „fiktivna“ ili „pasivizirana” adresa, što znači da nećete moći da registrujete automobil, izvadite vozačku dozvolu i slično, dok ne prijavite policiji svoje stvarno prebivalište.

Za prijavu prebivališta potrebno je da lokalnoj ispostavi Ministarstva unutrašnjih poslova predate Vašu ličnu kartu i ličnu kartu vlasnika nekretnine u kojoj živite. Pored toga, potrebno je da priložite ispravu po kojom se dokazuje osnov po kome živite na toj adresi, a to može da bude ugovor o kupoprodaji, korišćenju ili poklonu stana, vlasnički list, itd. Za maloletnu decu, prijavu prebivališta podnosi roditelj.

Važno je napomenuti da prilikom promene prebivališta, postoji i obaveza da izvadite nova lična dokumenta koja među podacima sadrže navedenu adresu. Od ovoga postoji izuzetak, ukoliko lična karta poseduje čip, izmena ovog dokumenta nije neophodna imajući u vidu da će se podatak zameniti u bazi prilikom registracije. Vozačke dozvole, saobraćajne dozvole i pasoš spadaju u dokumenta koja se u roku od 30 dana od izmene prebivališta moraju zameniti. 

Sve informacije i primer uplatnica taksi možete pronaći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova.