Priznavanje (nostrifikacija) diploma

11 дец 2020
Tačka povratka
Komplikovanost postupka
3/10

U zavisnosti od diplome i svrhe priznavanja, postupak je drastično skraćen i ubrzan pred Agencijom za kvalifikacije.

Potrebno vreme
8 dana
Termini
Agencija za kvalifikacije Agencija za kvalifikacije je institucija nadležna za priznavanje (stari naziv - nostrifikaciju) diploma ili drugih dokumenata i sertifikata iz inostranstva.

Do skora, postupak priznavanja diploma (stari naziv procesa – nostrifikacija) bio je u neku ruku prepreka povratku naših visokoobrazovanih ljudi. Kako bi se olakšao povratak u Srbiju, u prethodnih nekoliko godina dosta je urađeno na unapređenju i ubrzavanju procedura kako bi Vam na raspolaganju danas bio elektronski servis za priznavanje visokoškolskih diploma. Efikasniji, online i dostupan sa bilo koje tačke u svetu, servis priznavanja (nostrifikacija) je u nadležnosti Agencije za kvalifikacije. Međutim, pre nego što otpočnete proceduru bitno je da odredite za koju svrhu priznajete diplomu. Ovo je naravno blisko uvezano sa Vašim planovima nakon povratka u Srbiju i tu se u smislu procedure mogu odvojiti dva osnova puta:

Priznavanje radi zaposlenja

Ukoliko Vam je neophodan priznat stepen stručne spreme radi započinjanja posla u Srbiji, priznavanje diploma radi zaposlenja u nadležnosti je Agencije za kvalifikacije. Preko njihovog sajta podnosite zahtev preko elektronske platforme. Postupak se dosta ubrzao i u proseku se završava za 8 dana za veliki broj svetskih fakulteta, a sve druge detalje o proceduri, potrebnoj dokumentaciji i iznosu taksi možete pronaći na sajtu Agencije.

Priznavanje radi nastavka obrazovanja

Ukoliko ste se vratili u Srbiju sa visokoškolskom diplomom iz inostranstva i želite da nastavite školovanje u Srbiji, obratite se univerzitetu i fakultetu na koji želite da se upišete kako biste dobili dodatne informacije u vezi sa priznavanjem Vaše diplome. Priznavanje kvalifikacija se u ovoj situaciji rešava direktno sa univerzitetom odnosno izabranim fakultetom, ali Vam preporučujemo da sa nadležnim sekretarijatom ili upravom za poslediplomske studije konkretne visokoškolske institucije unapred stupite u kontakt i raspitate se o detaljima.

Ukoliko Vam je potrebno priznavanje diplome osnovnog i srednjeg obrazovanja, obratite se Agenciji za kvalifikacije. Više informacija možete pronaći na linkovima namenjenim priznavanju diploma osnovnog i srednjeg obrazovanja, dok zahtev možete podneti Agenciji lično ili poštom.