Šta sve treba da znate o carinjenju ličnih stvari?

11 дец 2020
Tačka povratka
Komplikovanost postupka
4/10

Ovaj postupak nije previše komplikovan, dokumentacije se relativno lako pribavlja, a diplomatsko-konzularna predstavništva mogu pomoći u samoj proceduri.

Potrebno vreme
3-5 dana
Termini
Overeni prevod Overeni prevod podrazumeva prevod dokumenta koji je obavio sudski prevodilac (sudski tumač) i dokument overio svojim pečatom. Sudski prevodioci su registrovani kod Ministarstva pravde kao licencirani sudski tumači, što potvrđuju posebnim registracionim brojem i zvaničnim pečatom.

Pakovanje i selidbe su često vrlo naporni, a posebno kada treba godine života u inostranstvu i sve što ste tamo stekli da preselite u Srbiju. Do skora, povratnici su imali malo ograničenje za unos svog pokućstva, a za sve preko tog iznosa morali su da plaćaju carinu. Srećom, institucije su prepoznale jedistvenu situaciju u kojoj se povratnici nalaze, ali i koliko je važno da prilikom povratka ne treba da plaćate carinske troškove za Vaš kompjuter, tehniku i ostale lične predmete.

Proces je sada znatno olakšan, pa ukoliko ste živeli i radili dve do deset godina u inostranstvu, možete uneti pokućstvo u vrednosti do 20.000 evra, bez plaćanja bilo kakve carine. Ako ste živeli i radili preko deset godina, ne postoji gornja granica, pa tako možete sve lične predmete da unesete u Srbiju. Treba napomenuti da se ove olakšice ne odnose na uvoz automobila i drugih motornih vozila koja potpadaju pod poseban režim uvoza.

Korišćenje ovih olakšica je uvezano sa jednom malom pripremom u smislu dokumentacije. Naime, kako biste se oslobodili obaveze da platite carinu, potrebno je da pre nego što stignete u Srbiju pribavite dokaz da ste radili u inostranstvu. Potvrdu može da Vam izda ambasada ili konzulat Republike Srbije, Vaš poslodavac ili možete da priložite ispravu o plaćenom socijalnom osiguranju tokom rada u inostranstvu, prevedenu na srpski jezik (overeni prevod). Prilikom oslobađanja treba da priložite i detaljan spisak stvari koje unosite, pa ako imate dosta pokućstva, najlakše je da popisujete dok se budete pakovali – ovo su saveti od povratnika koji su prošli proces i beležili sopstvene greške u koracima. Detaljnija uputstva o selidbi možete pročitati na sajtu Uprave carina.