Carinske povlastice

Povratak iz inostranstva često podrazumeva značajnu logistiku, naročito ako se radi o povratnicima koji se doseljavaju sa porodicama. Poznato je da je selidba okidač stresa visokog nivoa, posebno ako podrazumeva prevoz velikog broja ličnih stvari. Ukoliko ste odlučili da se vratitie u Srbiju i doselite se sa svojom porodicom i svojim pokućstvom, dobro je znati da postoje carinske olakšice koje omogućavaju lakši uvoz ličnih predmeta povratnika, bez naplate carine.

Pravo na carinske olakšice za unos stvari koje su deo pokućstva u zemlju u kojoj boravite ostvarujete u zavisnosti od toga koliko dugo ste živeli i radili u inostranstvu. Olakšice se odnose na nameštaj, bela tehnika, rasveta, kućni dekor, lične stvari, itd.

Domaći državljani

Za sve naše državljane koji su neprekidno boravili u inostranstvu duže od dve, a manje od 10 godina, za sve stvari koje su deo pokućstva koje se donose nazad u Srbiju, postoji oslobođenje od plaćanja carine do iznosa od 20,000 EUR koje definiše Uredba o carinskim povlasticama.

Ukoliko ste na radu u inostranstvu boravili duže od 10 godina, tog limita nema.

Imajte u vidu da se oslobođenje ne odnosi na automobile i druga motorna vozila koji potpadaju pod zaseban carinski režim.

Strani državljani

Uredba predviđa povlastice u članu 4. koje se odnose na strane državljane i to u nekoliko kategorija, uključujući strane državljane kojima je odobreno državljanstvo, azil ili imaju odobrenje da se nastane.

Postupak

Uredba o carinskim povlasticama definiše i postupak prijave za domaće i strane državljane u članovima 4 i 5.

Domaći državljani treba da prilože potvrdu o vremenu provedenom na neprekidnom radu u inostranstvu, a strani državljani potvrdu nadležnog organa unutrašnjih poslova o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, odnosno potvrdu da je dobio azil ili odobrenje za stalno nastanjenje u Republici Srbiji.

Takođe, i domaći i strani državljani treba da prilože spisak predmeta za domaćinstvo koje unose, odnosno uvoze, sa naznačenjem vrste i količine predmeta, overen od strane carinskog organa.

Korisnik povlastice može da uveze predmete za domaćinstvo u roku od jedne godine od dana odobrenja zahteva.

Na sajtu Uprave Carina možete pronaći još korisnih informacija.