Zapošljavanje

Povratak mlade i kvalifikovane radne snage država posmatra kao deo širih napora da obezbedi zapošljavanje povratnika. Zbog toga su uvedene povlastice koje se mogu iskoristiti u periodu od pet godina nakon povratka u zemlju – kao što su poreske olakšice prilikom isplate poreza i doprinosa za novonastanjena lica.

Povlastice koje se tiču zapošljavanja razlikuju dve kategorije povratnika:

  1. Mladi povratnici, za koje Zakon propisuje da se umanjenje primenjuje ukoliko lice ostvaruje mesečnu bruto 1 zaradu veću od 200,144.00 RSD.
  2. Ostali povratnici koji su boravili duže od dve godine u inostranstvu na radu – da bi se olakšica primenila za ovu kategoriju povratnika, Zakon propisuje mesečnu bruto 1 zaradu veću od 300,216.00 RSD. U ovom slučaju, uslov godina starosti ne postoji, ali je neophodno ispunjenje svih ostalih uslova propisanih Zakonom i podzakonskim aktima.

Pogledajte detaljnije uputstvo na stranici Poreske povlastice.

Nostrifikacija diplome u Srbiji

Kao korak koji prethodi zapošljavanju, ubrzan je proces priznavanja visokoškolskih diploma stečenih u inostranstvu i potpuno je digitalizovan pred Agencijom za kvalifikacije Republike Srbije. Za univerzitete koji se nalaze na jednom od prvih 500 mesta na Šangajskoj, US News ili Times listi akademskih institucija, rešenje o priznanju za potrebe zaposlenja donosi se u roku od 8 dana.

Svi koraci sa detaljnim uputstvima dostupni su na sajtu Agencije za kvalifikacije u okviru njihovog ENIC-NARIC centra za priznavanje.

Zakonske odredbe

Umanjenja osnovice poreza i doprinosa za zapošljavanje povratnika definišu Zakon o porezu na dohodak građana kao i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a praktičnu primenu i razradu konkrentih uslova i dokumentaciju koje neophodno obezbediti reguliše Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika.