Zdravlje Vas i Vaše porodice – kako funkcioniše zdravstvo u Srbiji

11 дец 2020
Tačka povratka

Srbija je poznata kao zemlja u kojoj se školuju vrhunski stručnjaci medicine u svim oblastima. Česta pitanja naših povratnika oko funkcionisanja zdravstva u Srbiji bili su razlog da pripremimo ovaj deo Vodiča.

Iako državni sistem zdravstvenih ustanova funkcioniše pod opterećenjem, i nekada je potrebno malo duže vreme da zakažete specijalistički pregled ili obavite sve analize, kompletna zdravstvena zaštita ostvaruje se kroz sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja. Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaćate mesečno Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje pokrivaju troškove lečenja u državnim klikinikama, bolnicama i ambulantama, bez obzira na složenost procedure, intervencije ili postupka.

Sa druge strane, veliki broj najboljih stručnjaka u medicini ima razvijene i privatne prakse, pri bolnicama i klinikama koje specijalizovano ili opšte pružaju širok spektar zdravstvenih usluga – od skeniranja, laboratorijskih analiza, pregleda lekara specijaliste, stručnih konsultacija, hirurških zahvata i operacija. Stoga, dobar deo medicinskih usluga koje su vam potrebne može se sprovesti i kroz privatne kliničke sisteme kao što su MediGroup, BelMedic, EuroMedic, koji su skoncentrisani u Beogradu i Novom Sadu. Kroz različite sisteme dobrovoljnog, privatnog zdravstvenog osiguranja možete obezbediti pristup privatnim klinikama za sebe i svoju porodicu. Ukoliko ne planirate dodatni vid osiguranja, ove usluge možete koristiti po potrebi prema njihovim standardnim cenama. Usluga koju ovi centri pružaju je brža i efikasnija, a oprema je moderniija, ali i pored toga najkompleksniji hirurški zahvati biće najčešće deo obavezne zdravstvene zaštite u državnim bolnicama.

Pored opšte medicine, Srbija je poznata i kao destinacija za stomatološke preglede najvišeg kvaliteta, pa ni u tom segmentu nećete imati problem. Od velikog broja privatnih ordinacija koji nekada porodično i decenijama vode pacijente, do zdravstvenih ustanova pri državnim bolnicama i domovima zdravlja, kada su u pitanju usluge stomatologa možete biti sigurni da će sve potrebe Vas i Vaše porodice biti podmirene.