Carta Serbica

Sada možete da provodite vreme u Srbiji kao strani državljanin srpskog porekla.

Carta Serbica

Kome je namenjen program?

Carta Serbica je program namenjen članovima dijaspore srpskog porekla koji ne poseduju državljanstvo Republike Srbije a žele da u Srbiji žive, rade ili se penzionišu.

Na inicijativu Tačke povratka, uvedena je olakšana procedura za dobijanje privremenog boravka i radne dozvole za osobe srpskog porekla. Privremeni boravak se odobrava na godinu dana uz mogućnost produženja a procedura važi za sledeće kategorije stranih državljana:

Osobe srpskog porekla rođene u bivšim SFRJ republikama

Osobe srpskog porekla rođene u dijaspori

Osobe srpskog porekla koje ne mogu da steknu srpsko državljanstvo

Program Carta Serbica uspotavljen je na osnovu izmena Uredbe o kriterijumima za određivanje kategorija stranaca i kategorijama stranaca kojiima se privremeni boravak u Republici Srbiji može odobriti nezavisno od osnova za odobrenje privremenog boravka. Tekst Uredbe dostupan je na linku

Carta Serbica

Ko su potencijalni
korisnici?

Vesna,

34

Rođena je u Kninu 1988. godine i sa porodicom je izbegla u Kanadu, bez dobijanja statusa izbeglice u SR Jugoslaviji. Kao dokaz o srpskom poreklu dostavila je izvod iz popisa stanovništva u kojem se sa porodicom izjasnila kao pripadniik srpskog naroda.

Jovan,

27

Rodio se u Južnoafričkoj Republici, treća je generacija iseljenika iz Srbije. Razmišlja o dolasku u Srbiju i kao dokaz srpskog porekla ima dedinu krštenicu Srpske pravoslavne crkve i dokaze o direktnom srodstvu.

Marija,

62

U Frankfurtu (Nemačka) je od 1995. godine i 2010. godine se odrekla srpskog državljanstva radi sticanja nemačkog. Planira da se vrati u Srbiju nakon penzionisanja i kao dokaz srpskog porekla ima Izvod iz matične knjige rođenih.

Carta Serbica
Carta Serbica

Kako se dokazuje
srpsko poreklo?

Srpsko poreklo može se dokazati
dostavljanjem nekih od sledećih
dokumenata:

Domaća javna isprava ili strana javna
isprava kojom se može
utvrditi srpsko poreklo podnosioca
zahteva; ili

Krštenica Srpske pravoslavne crkve iz
koje se može utvrditi srpsko
poreklo podnosioca zahteva odnosno
njegovog pretka

Ukoliko se podnetom ispravom dokazuje srpsko poreklo direktnog pretka podnosioca zahteva, neophodno je dostaviti dokumentaciju kojom se utvrđuje direktno srodstvo sa osobom čije se poreklo dokazuje.

Pored jednog od ova dva uslova neophodno je ispuniti i opšte uslove za izdavanje privremenog boravka.

Carta Serbica

Kako izgleda
postupak?

Preduslov za započinjanje procedure je utvrđivanje Vašeg viznog statusa. Ukoliko ste državljanin zemlje čijim građanima nije potrebna turistička viza za ulazak u Republiku Srbiju, u najvećem broju slučajeva možete podneti zahtev za privremeni boravak bez ograničenja. Ukoliko imate dilemu da li je za podnošenje zahteva za privremeni boravak neophodna viza, više informacija možete dobiti na sajtu Ministarstva spoljnih poslova. Koraci koje je neophodno da preduzmete kako bi ste uspešno poreknuli postupak nalaze se ispod.

Carta Serbica

1. PRIKUPLJANJE NEOPHODNE
DOKUMENTACIJE

Priprema opšte i posebne dokumentacije je ključni prvi korak pre podnošenja zahteva za privremeni boravak.

Saznaj više

2. PODNOŠENJE ZAHTEVA

Svu prikupljenu dokumentaciju neophodno je dostaviti u najbližu policijsku upravu Ministarstva unutrašnjih poslova za poslove sa strancima.

Rok za obradu zahteva je 30 dana. U slučaju da zahtev za privremeni boravak podnosite po prvi put procedura može trajati duže zbog dodatnih provera.

Privremeni boravak po ovom osnovu se izdaje na godinu dana, uz mogućnost neograničenog broja produžavanja.

3. RADNA DOZVOLA

Dobijanje privremenog boravka ne znači automatski i dobijanje dozvole za rad, već je za dobijanje radne dozvole neophodno proći proceduru Nacionalne službe za zapošljavanje.

Osobe koje dobiju privremeni boravak po ovom osnovu imaju pravo na ličnu radnu dozvolu, što znači da mogu slobodno menjati poslodavce bez ograničenja.

Zahtev za radnu dozvolu podnosi se najbližoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje.

Saznaj više

4. PRODUŽENJE PRIVREMENOG BORAVKA

Kako dobijeni privremeni boravak ima ograničeno trajanje, mesec dana pre isteka trajanja privremenog boravka, neophodno je podneti zahtev za produženje u najbližoj ispostavi MUP-a za poslove sa strancima.

Saznaj više
Carta Serbica

Prijavi se na naš Newsletter