Prikupljanje neophodne dokumentacije

Прикупљање неопходне документације

Prikupljanje neophodne dokumentacije

Општа документација:

 • Захтев за привремени боравак који се преузима у полицијској управи МУП-а за
  послове са странцима, а локације и контакт податке можете наћи на линку.
 • Важећи пасош
 • Један од доказа о средствима за издржавање током планираног боравка у
  Србији:

  • Потврда из банке у Србији са средствима у износу минималне месечне
   плате (око 300е нето)
  • Потврда од пензионог фонда
  • Уговор о раду или други уговор о радном ангажману
  • Потврда о примањима од послодавца у Србији
  • Потврда о стипендији
  • Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства
  • Оверена потврда о издржавању од стране правног или физичког лица,
   члана истог домаћинства
 • Пријава адресе боравишта или становања у Републици Србији
 • Доказ о здравственом осигурању (здравствено осигурање је могуће
  регулисати посредством Републичког фонда за здравствено осигурање, код
  приватних осигуравајућих кућа у Србији или га обезбедити по основу потписаног
  међународног споразума са државом чије држављанство поседујете. Више
  информација о међународним споразумима можете пронаћи на следећем
  линку.)
 • Доказ о уплати административне таксе (више информација о начину плаћања на
  линку.)
 • Две фотографије 35X45 мм у боји, анфас.

Посебна документација која се прилаже по основу српског порекла:

 • Домаћа јавна исправа или страна јавна исправа* којом се може утврдити српско порекло подносиоца захтева (У обзир долази било која домаћа или страна јавна исправа из које се недвосмислено може утврдити да се подносилац захтева за привремени боравак или директни предак изјаснио као припадник српског народа. Приликом подношења документације неопходно је доказати директно сродство са претком чије се порекло доказује.
 • Више информација о поступку признавања стране јавне исправе можете пронаћи на сајту Министарства правде)
 • Крштеница Српске православне цркве из које се може утврдити српско порекло подносиоца захтева односно његовог претка (Уколико се посредством крштенице доказује српско порекло, неопходно је доставити документацију којом се утврђује директно сродство са особом чије се порекло доказује)