zgrade u beogradu krediti za dijasporu za kupovinu stana u srbiji beograd

Rasprostranjenost i raznolikost ljudi koji žive u instranstvu, a poreklom su iz Srbije veoma je teško ustanoviti. Iz iskustva znamo da mnogi od njih održavaju žive veze sa našom zemljom preko porodice ili porodične imovine koju poseduju. Takođe, uočili smo da većina povratnika ili ljudi koji povratak u Srbiju planiraju, a koji planiraju da ulože u nekretnine, iste kupuje za gotov novac.

Međutim, komunikacija sa dijasporom nam je istovremeno pokazala i da postoji značajna grupa nerezidenata koji imovinu u Srbiji nemaju, čije su porodične veze oslabile, a koji bi želeli da vezu sa zemljom porekla revitalizuju ili čak da se u budućnosti vrate u svoj rodni kraj. Pokazalo se da bi za njih bi ulaganje u nekretninu u našoj zemlji bilo idealno rešenje, ali i da mnogi od njih nisu u mogućnosti da takvu investiciju isplate odmah. 

Upravo nam je ta grupa ljudinposlužila kao inspiracija i podstrek da iniciramo formiranje novog finansijskog proizvoda, kredita za nerezidente.

Krediti i dijaspora – Da li je moguće?

Pošto znamo da se ljudi lakše odlučuju na povratak kada poseduju svoju nekretninu i nakon što smo uvideli da potreba za ovakvom vrstom kredita postoji, tim naše organizacije je krenuo u ispitivanje sistemskih i tržišnih mogućnosti da se ovaj novi finansijski proizvod formira još 2021. godine.

Nakon saznanja da na teritoriji Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država ne postoji mogućnost da se dobije kredit za kupovinu nepokretnosti u Srbiji, uradili smo analizu domaćih propisa i istražili da li u domaćem zakonodavstvu postoji opcija da se nerezidentima odobre krediti stambenog tipa. Uposlili smo finansijskog eksperta da uradi desk analizu i kako je zaključak bio da zakonska prepreka ne postoji, prišli smo Narodnoj banci sa molbom za mišljenje.

Narodna banka Srbije je dala pozitivno mišljenje koje je glasilo da prema domaćim propisima ne postoji prepreka za izdavanje stambenih kredita nerezidentima, ali da za svaki konkretan kreditni proizvod mora da postoji predlog od same poslovne banke kako bi Narodna banka mogla da da konačno odobrenje.

Pozitivno mišljenje krovne finansijske institucije nam je dalo vetar u leđa, pa smo sa entuzijazmom pristupili istraživanju i analizi potreba dijaspore kroz našu zajednicu i kontakte, tako što smo distribuirali upitnik koji je popunio veliki broj ispitanika. Upitnik je samo potvrdio naše iskustveno znanje, a to je bilo da potreba za stambenim kreditima u Srbiji i te kako postoji. 

Uz mišljenje Narodne banke i analizu tržišta koju smo sproveli, prišli smo Banci Poštanska štedionica, objasnili potencijal ovakvog kreditnog proizvoda i, na naše zadovoljstvo, naišli na zainteresovanost i otvorenost za saradnju. Na osnovu materijala koje je tim Tačke povratka prikupio, tim stručnjaka Banke Poštanska štedionica je razvio proizvod – krediti za nerezidente – koji je realizovan 2022. godine, kada je postao dostupan svim zainteresovanima. Više o samom kreditu, potrebnoj dokumentaciji i propozicijama možete saznati na sajtu Banke.

Kako su se pokazali krediti za nerezidente?

S obzirom da je rizik u slučaju odobrenja stambenih kredita za ljude iz dijaspore veći nego kada se isti odobravaju rezidentima, i sama procedura dobijanja kredita je nešto komplikovanija, a učešće je veće. Ipak, ako imamo u vidu visine zarada nerezidenata koji su zaposleni u inostranstvu i razlike u visini cena nekretnina u Srbiji i u zapadnim zemljama, odakle većina zainteresovanih dolazi, može se reći da su u ovom slučaju mogućnosti da lakše uštedi novac za učešće i komforno otplaćuje rata kredita velike. Ovo potvrđuje i sve veći broj zahteva koje Banka Poštanska štedionica prima, kao i činjenica da su i druge poslovne banke prepoznale potencijal ovakvog finansijskog proizvoda i preuzele isti model, nudeći ga svojim klijentima.

Na sajtu Kredium, platformi koja pruža detaljne informacije o načinima kupovine stana u Srbiji na kredit, uvideli smo da kredite za dijasporu u Srbiji sada nude i Banka Intesa i Aik Banka, a nadamo se da će uskoro i ostale poslovne banke formirati sopstvenu varijantu iste vrste kredita. 

*

Nama u Tački povratka ostaje da sa zadovoljstvom pratimo kako se jedna inicijativa koja je potekla iz naših redova razvija i širi. Posebno nas raduje što smo na ovaj način mogli da pomognemo našim ljudima iz inostranstva, ali i da ih na konkretan način motivišemo da se u budućnosti vrate u Srbiju i ovde nastave da žive, rade ili se penzionišu.